Povyšovat svůj vkus, byť by byl sebevytříbenější, sebeušlechtilejší a sebeopodstatněnější, na obecný zákon je horší než mít špatný vkus.


Aktuální článek: