Povyšovat svůj vkus, byť by byl sebevytříbenější, sebeušlechtilejší a sebeopodstatněnější, na obecný zákon je horší než mít špatný vkus.


Aktuální článek:

Co ještě si ti čeští velkokapelní jazzmani budou chtít vyzkoušet? Oratorium? Balet? Cyklus symfonických básní? Klavírní koncert si v každém případě už můžete odškrtnout. A poslechněte si ho.